Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon

Disclaimer en privacy statement

De getoonde informatie op deze website wordt door Vesting Finance met zorg samengesteld. Toch kunnen er altijd onvolledigheden en onjuistheden voorkomen. In dat geval is Vesting Finance niet aansprakelijk.

Vesting Finance verstrekt via deze website informatie over producten en diensten die door Vesting Finance worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Vesting Finance is niet aansprakelijk voor problemen met betrekking tot het functioneren van deze website.

Hoewel Vesting Finance alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door Vesting Finance worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Vesting Finance uiterst selectief is in het verwijzen naar andere websites, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vesting Finance.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken content via social media te delen.

Privacy statement VF

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij hebben van onze verwerking van persoonsgegevens melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum en contactgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de behandeling van overeenkomsten met onze opdrachtgevers. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Beveiliging

Om uw privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en onze gebouwen.

Dienstverlening aan derden

Wij verlenen financiële service aan andere bedrijven die te maken hebben met de uitvoering van (koop) overeenkomsten. Met deze partijen maken wij afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vestingfinance.nl onder vermelding van “verzoek persoonsgegevens”. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Vesting Finance zal zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek reageren. 

Wijzigingen

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op deze pagina. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacystatement kunt u contact opnemen met Vesting Finance (Bonairelaan 4, 1213 VH Hilversum) via het e-mailadres  info@vestingfinance.nl. onder vermelding van “privacystatement”.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op