Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon
30/06/2016 - blog

De ‘mystiek’ rond het kopen en verkopen van onbetaalde vorderingen

Het proces rond het kopen en verkopen van vorderingen lijkt met mystiek omgeven. Wat is de reële waarde van mijn vorderingen en hoe bepaal ik die?

Wat biedt de kopende markt voor mijn vorderingen en hoe berekenen zij deze waarde? In dit artikel gaan we in op het begin: welke vormen van verkoop zijn er en wat zijn de voordelen?

 

Dit artikel is het eerste in een reeks waarin ik u meer duidelijkheid geef over het proces rondom kopen en verkopen van onbetaalde vorderingen.

De Nederlandse markt

In Nederland worden voornamelijk onbetaald gebleven vorderingen op consumenten verkocht met het kenmerk dat het om grote aantallen gaat. De voornaamste sectoren die de vorderingen verkopen zijn: telecom, banken, verzekeraars, creditcard, postorder en energie. Vorderingen op bedrijven worden nog op beperkte schaal verkocht.

Binnen de Nederlandse markt zijn zowel nationale als internationale investeringsmaatschappijen en grote incassopartijen actief. Het is in Nederland voor een gerechtsdeurwaarder echter niet toegestaan om zelfstandig vorderingen te kopen. Ook de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) heeft deze dienstverlening erkend en het maakt nu onderdeel uit van de NVI.

Vanuit verschillende sectoren neemt de interesse in deze vorm van dienstverlening toe en dat draagt bij aan een verdere groei van het aantal verkochte vorderingen.

Vormen van verkoop

Er zijn verschillende vormen en momenten in het proces voor het verkopen van uw vorderingen. De belangrijkste op dit moment zijn:

 1. Factoring en verkoop: de kopende partij is bepalend in het acceptatieproces van uw nieuwe orders, neemt geheel of gedeeltelijk de facturatie en het debiteurenbeheer van u over en zorgt voor de voorfinanciering aan u op de door hen goedgekeurde orders. De vorderingen worden direct na het acceptatie- of debiteurenproces verkocht.
 2. Forward Flow/Fresh Debt: u accepteert zelf de orders en bent zelf verantwoordelijk voor de facturatie en het debiteurenbeheer. De onbetaald gebleven vorderingen verkoopt u periodiek tegen een vooraf overeengekomen koopwaarde aan de kopende partij.
 3. Garage Debt: eenmalige of periodieke verkoop van vorderingen die op korte termijn oninbaar worden geacht, de zogenaamde schuldbewakingsdossiers. Deze vorderingen hebben het volledige (interne) debiteurenbeheerproces doorlopen en zijn veelal, voorafgaand aan verkoop, eerder door een extern incassobureau of gerechtsdeurwaarder als oninbaar gekenmerkt.

De voordelen van verkoop

Het verkopen van uw vorderingen brengt voor- en nadelen met zich mee waarin u zich op voorhand dient te verdiepen.

Voordelen:

 • Directe uitbetaling van uw onbetaald gebleven vorderingen.
 • Duidelijkheid over de hoogte van de afschrijvingen.
 • De eigen afdeling incasso en het management kunnen zich focussen op preventief beheer en hoofdzaken.
 • Besparing op interne operationele
 • Geen onverwachte out-of-pocket-kosten (bijvoorbeeld: kosten voor het minnelijk en gerechtelijk inningsproces).
 • Verbeteren van uw werkkapitaal en balanspositie.

Punten van aandacht:

 • Aan de door u verkochte vorderingen blijven uw naam en reputatie Het is daarom essentieel om af te spreken wat er met uw vorderingen gaat gebeuren en door wie.
 • Contractuele voorwaarden: denk goed na over zaken zoals aan welke voorwaarden uw verkochte vorderingen moeten voldoen, de voorwaarden voor het verplicht terugkopen door u, het doorverkopen door de kopende partij, enzovoorts.
 • Financiële stabiliteit: biedt de kopende partij voldoende zekerheid voor betaling binnen de contractuele termijn?
 • Continuïteit: maakt het kopen van vorderingen onderdeel uit van de core business van uw koper en is daarmee de lange termijn continuïteit in de samenwerking geborgd?
 • Behoud van inzicht in het betaalgedrag van uw debiteuren: om de waarde van uw portefeuille zelf te kunnen beoordelen is het van belang inzicht te houden in het betaalgedrag van uw debiteuren nadat deze vorderingen zijn verkocht.
 • Fiscale aspecten: de waarde van uw vorderingen hangt samen met de vraag of u het recht op de teruggave van de door u afgedragen fiscale elementen overdraagt aan de koper. Afspraken met de Belastingdienst zijn hiervoor essentieel.

Het verkopen van uw vorderingen is niet mystiek, maar uitermate interessant voor u. Steeds meer bedrijven gaan over tot verkoop van hun vorderingen. Zolang u zich goed informeert over de voorwaarden, kan het ook uw organisatie veel voordeel opleveren.

Het waarderen, aankopen en incasseren van onbetaalde vorderingen is een van de expertises van Vesting Finance. Samen met uw klantdata en onze gesegmenteerde scoremodellen zijn wij in staat de waarde van uw onbetaalde vorderingen te optimaliseren. 

Wilt u weten hoe wij de waarde van een vorderingenportefeuille berekenen? In mijn volgende artikel leest u hier meer over.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op