Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon
13/10/2016 - blog

Wat zijn mijn vorderingen waard?

Wat is de reële waarde van mijn vorderingen en hoe bepaal ik die? Wat biedt de kopende markt voor mijn vorderingen en hoe berekenen zij deze waarde? Dit artikel geeft daar antwoord op.

Bekijk hier het eerste artikel in deze reeks over het kopen en verkopen van onbetaalde vorderingen. 

Belangrijke elementen om de contante waarde vast te stellen

Voor het vaststellen van de reële contante waarde van uw vorderingen is een aantal elementen doorslaggevend. Hieronder de belangrijkste.

Welke verwachte inning op uw vorderingen zal worden gerealiseerd?
De verwachting op de totale inning is afhankelijk van de kwalitatieve opbouw van uw debiteurenportefeuille (risicoprofiel op debiteurniveau), de verzameling van factuurwaarden (hoofdsomsegmenten), de aanwezigheid van juridische bewijslast, inschatting belang voor de debiteur om de vordering te betalen zal samenhangen met uw sector, het acceptatie en debiteurenbeheer proces (welke acties zijn vooraf gegaan aan verkoop en op welk moment wordt de vordering verkocht).

Op grond van bovengenoemde elementen zullen onder andere de inningstatistieken van referentie vorderingen worden geanalyseerd om uiteindelijke een inningprognose vast te kunnen stellen.

Wat is de verwachte cashflow vanaf verkoop ten behoeve van het vaststellen van de kosten voor de voorfinanciering? 
Omdat de verkoopprijs door de koper vanaf het moment van verkoop zal moeten worden voldaan ontstaat een voorfinancieringspositie voor de koper. Deze voorfinanciering kost rente waardoor er een inschatting zal moeten worden gedaan op de voorfinancieringspositie in tijd.

Hoeveel operationele en out-of-pocket-kosten moeten worden gemaakt om de veronderstelde inning te realiseren?
Dit betreft voornamelijk de interne en externe kosten die de koper zal moeten maken voor het (pré) minnelijke, gerechtelijke en schuldbewakingsproces om de veronderstelde inning te realiseren.

Wordt het recht op teruggave van de fiscale elementen binnen een vordering verkocht door de verkoper?
Indien de verkoper het recht op teruggave van de fiscale elementen binnen een vordering verkoopt en overdraagt aan de koper dan zal dit de totale waarde verhogen omdat deze fiscale elementen weinig tot geen risico’s in zich hebben en de koper goede afspraken heeft met de fiscus.

In beginsel is er sprake van een informatie asymmetrie tussen verkoper en koper. De verkoper weet over het algemeen meer over de kwalitatieve opbouw van zijn of haar debiteurenportefeuille en de historisch gerealiseerde inningen. De onzekerheden aan de kant van de koper zullen worden terugvertaald in een risicovergoeding wat een negatieve invloed heeft op de waardeontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat hoe meer informatie door u wordt gedeeld, des te meer zich dit uitbetaalt in een reële waarde.

Risico- en rentevergoeding

Rente + risico vergoeding = disconteringsfactor

A. 100% duidelijkheid over de cashflows 0 - 2% opslag (bestaande klant koper)
B. Veel informatie bekend 2 - 4% opslag (inzage in historische inning)
C. Beperkte informatie bekend 4 - 8% opslag (branche en data/steekproef)
D. Zeer beperkte informatie bekend 8 - 12% opslag (data/steekproef)

Rekenvoorbeeld contante waarde

Beschikbare informatie A. B. C. D.
   
Totale waarde vorderingen €100.000 €100.000 €100.000 €100.000
Netto ontvangst* €50.000 €50.000 €50.000 €50.000
   
Discontering  
- Rente kosten 5% 5% 5% 5%
- Risico vergoeding 1% 3% 6% 10%
Totaal 6% 8% 11% 15%
   
Contante waarde €47.170 €46.296 €45.045 €43.478
% Contante waarde 47% 46% 45% 43%

 * onder aftrek van de kosten van inning

Rekenvoorbeeld verkoop versus regulier incasso

A.  Verkoop vorderingen

Resultaat Betaald Niet betaald Totaal  
   
Aantal vorderingen 70 30 100  
Totale hoofdsom €70.000 €30.000 €100.000  
Gem. hoofdsom €1.000 €1.000 €1.000  
Gem incassokosten (15%) €150 €150 €150  
   
Bruto inning €80.500 €0 €80.500  
   
Kosten  
- Disconteringsfactor A (6%) -€4.200 -€1.800 -€6.000  
- Daadwerkelijke kosten incasso -€5.250 -€2.250 -€7.500  
   
Netto inning €71.050 -€4.050 €67.000  
% Netto inning 101,5% -13,5% 67%  

B. Regulier incasso (NCNP - Incasso kosten voor incassobureau)

Resultaat Betaald Niet betaald Totaal  
   
Aantal vorderingen 70 30 100  
Totale hoofdsom €70.000 €30.000 €100.000  
Gem. hoofdsom €1.000 €1.000 €1.000  
Gem incassokosten (15%) €150 €150 €150  
   
Bruto inning €80.500 €0 €80.500  
   
Kosten  
- Rente (5%) -€3.500 -€1.500 -€5.000  
- Incassokosten incassobureau -€10.500 -€0 -€10.500  
   
Netto inning €66.500 -€1.500 €65.000  
% Netto inning 95% -5% 65%  

Het verkopen van uw vorderingen is niet mystiek maar uitermate interessant voor u. Het waarderen, aankopen en incasseren van onbetaalde vorderingen is een van de expertises van Vesting Finance. Samen met uw klantdata en onze gesegmenteerde scoremodellen zijn wij in staat de waarde van uw onbetaalde vorderingen te optimaliseren. Wilt u weten wat uw vorderingen waard zijn en hoe u de waarde van uw vorderingen kunt verbeteren? Wij helpen u graag.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op