r

BKR

Jouw persoonsgegevens zijn geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van
Stichting BKR en je wilt deze registratie laten verwijderen. In sommige gevallen is dit mogelijk.

Uitleg BKR-registratie

Wanneer je een krediet of lening afsluit, meldt een kredietverstrekker dit in het Centraal Krediet
Informatiesysteem van Stichting BKR. Als je jouw betalingsverplichting niet nakomt, dan verandert
jouw positieve registratie in een negatieve registratie. Na afbetaling van jouw krediet wordt een
einddatum geplaatst, zodat duidelijk is dat jouw krediet is beëindigd. De BKR-registratie (en eventuele
bijzonderheden) blijft na de einddatum nog 5 jaar zichtbaar in het Centraal Krediet Informatiesysteem
(CKI). Dit wordt ook wel de bewaartermijn genoemd.

Kredietgevers en kredietnemers hebben belang bij een juiste en volledige registratie. Op die manier
worden voor kredietgevers en ook voor kredietnemers de risico’s bij het verstrekken van kredieten
beperkt.

Als de registratie(s) technisch juist is en je bent van mening dat je een zwaarwegend belang hebt bij
verwijdering van de (negatieve) registratie(s) kun je ons Klachtenteam verzoeken om een
belangenafweging te maken. Het Klachtenteam zal jouw persoonlijke belang gaan afzetten tegen het
algemene belang van de BKR-registraties. Het is hierbij belangrijk dat je jouw belang goed motiveert
en onderbouwt.

Met een belangenafweging kan er dus beoordeeld worden of de (negatieve) registratie(s)alsnog
verwijderd kan/kunnen worden. Het is belangrijk dat je zwaarwegende redenen aangeeft die te
maken hebben met jouw bijzondere situatie. Ook is het belangrijk om jouw verzoek zo goed mogelijk
te onderbouwen met documenten die jouw verhaal ondersteunen. Dit formulier helpt je daarbij.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bezig met uploaden...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Bedankt! Je bericht is ontvangen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.