Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon Facebook Created with Sketch.

BKR - Veelgestelde vragen

 

Wat is het Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Het BKR houdt gegevens bij van mensen die een krediet hebben of hebben gehad in de afgelopen 5 jaar. Op het moment dat u een lening sluit, krijgt u positieve BKR-registratie. Dit geeft alleen aan dat u een krediet heeft. Als u de lening op tijd terugbetaalt, laat dit zien dat u verantwoord omgaat met uw verplichtingen. Dat is gunstig wanneer u een nieuwe lening aanvraagt.

Wanneer u uw lening niet op tijd terugbetaalt, is de kredietverstrekker verplicht om de achterstand te melden bij het BKR. Dit geldt ook voor kredieten die niet geregistreerd staan zoals bijvoorbeeld uw hypotheek. Er is dan sprake van een negatieve BKR-registratie. Een achterstandsmelding kan vervelende gevolgen hebben.

Mogelijk komt u niet in aanmerking voor een nieuwe lening of hypotheek. Veel geldverstrekkers kijken namelijk of u een betalingsachterstand heeft of heeft gehad in het verleden. Ook kan het problemen geven bij het afsluiten van bijvoorbeeld een mobiel telefoonabonnement.

Wanneer verdwijnt mijn registratie bij het BKR?

Zodra uw vordering is voldaan, wordt dit gemeld bij het BKR. Na beeindiging blijft de (negatieve) registratie nog 5 jaar zichtbaar bij het BKR.

Hoe kan ik mijn BKR-registratie inzien?

U kunt een overzicht van uw gegevens online bij het BKR opvragen via bkr.nl/opvragen-gegevens.nl/


Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn BKR registratie?

Bij het plaatsen van een BKR registratie houden wij ons aan de regels van het BKR. Bij het verwerken van gegevens kan er helaas wel eens iets mis gaan. Als u het niet eens bent met een BKR registratie op uw naam, kunt u een verwijderverzoek, met onderbouwde motivatie, sturen naar onze BKR-desk: bkrdesk@vestingfinance.nl.

Wij behandelen iedere navraag over een BKR registratie hetzelfde. Zo onderzoeken wij onder andere of wij ons aan het reglement van het BKR hebben gehouden.

Voor een verwijderverzoek BKR hoeft u geen dure jurist of advocaat in de arm te nemen. Er zijn diverse partijen actief die aanbieden uw registratie bij het BKR te verwijderen. Wees voorzichtig met dergelijke aanbiedingen. Het kost u vaak veel geld en het leidt meestal niet tot het verwijderen van uw registratie.

Bent u het niet eens met deze conclusie dan kan er een klacht tegen de kredietverstrekker (de partij die uw vordering heeft geregistreerd bij BKR) worden voorgelegd aan: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Tel: 070 333 89 99.

Op grond van het toepasselijke reglement van het Kifid kan dat binnen een jaar nadat u uw klacht voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd of binnen drie maanden na dagtekening van deze brief. De langste van deze twee termijnen geldt. Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten en geschillen over BKR-registraties.

Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl. U kunt zich daar aanmelden op ‘mijn Kifid’. Hier kan de klacht worden ingevuld. U kunt er ook voor kiezen uw klacht direct voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Let op: uw klacht kan dan niet meer door het Kifid worden behandeld. Andersom bestaat deze mogelijkheid wel.

 

Wat kan ik doen als ik last heb van mijn BKR registratie?

Als uw verwijderverzoek is afgewezen en er is vastgesteld dat uw BKR-registratie correct is, wordt deze gehandhaafd. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Het spreekt voor zich dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden om af te wijken van een correcte BKR-registratie. Dit uitgangspunt wordt ook in de rechtspraak aangehouden: er moet sprake zijn van een zeer bijzondere situatie om af te wijken van een correcte BKR-registratie.

Als u van mening bent dat u een zwaarwegend belang heeft bij verwijdering of aanpassing van uw BKR-registratie dan kunt u ons verzoeken om een belangenafweging te maken. Wij zetten uw persoonlijk belang vervolgens af tegen het algemene belang van de BKR-registratie. Het is hierbij belangrijk dat u uw belang goed motiveert en onderbouwt.

Ook voor het doen van een belangenafweging is het niet nodig om een advocaat of jurist in te schakelen. Op internet zijn verschillende organisaties actief die aanbieden je kredietregistratie te verwijderen. We raden je aan voorzichtig te zijn met dergelijke aanbiedingen. Het kost je vaak veel geld en het leidt vaak niet tot een verwijdering van je registratie. Wij wijzen u er op dat wij geen kosten vergoeden voor een jurist of gemachtigde die u inschakelt om uw verzoeken te doen.

De onderbouwing voor een belangenafweging moet in ieder geval bestaan uit:
• De reden waarom u het niet eens bent met deze BKR-registratie;
• De reden dat de achterstand is ontstaan;
• Wat u er aan heeft gedaan om de betaalachterstand te voorkomen;
• Wat u er aan heeft gedaan om de betaalachterstand te herstellen en de schuld af te lossen;
• De omschrijving van uw persoonlijke belang, eventueel met documenten om het belang te onderbouwen;
• Afwijzing van tenminste 2 kredietaanvragen (op grond van uw BKR-registratie);
• Een beschrijving van de impact op uw situatie;
• Een omschrijving van uw financiële situatie ondersteunt met bewijzen, de bankafschriften van de laatste 3 maanden van (al) uw) bankrekening(en), ook van uw spaarrekening(en);
• Afschriften van uw aangifte Inkomstenbelasting over de laatste 3 jaren;
• Andere relevante documenten die uw verzoek onderbouwen;

Uw verzoek voor het maken van een belangenafweging kunt u e-mailen naar klachtenteam@vestingfinance.nl. Uw verzoek wordt dan in behandeling genomen en u ontvangt een ontvangstbevestiging van ons kantoor met de verwachte reactietermijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers

Stuur uw e-mail naar sales@vestingfinance.nl