r

Update m.b.t. de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI)

Graag geven wij een update over belangrijke WKI onderwerpen. Deze belangrijke wetgeving introduceert een veiligere omgeving voor consumenten en schetst tegelijkertijd heldere kaders voor zowel bedrijven als incassobureaus. Met voorschriften die variëren van ethische benaderingen en strenge kwaliteitseisen tot aan verhoogde transparantie, staat deze wet voor een verbetering van de incassowerkzaamheden.
Chantal Vesting Medewerker
Chantal
28/3/2024
5 min leestijd

Graag delen wij mee dat per 1 april de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening van kracht wordt. Deze belangrijke wetgeving introduceert een veiligere omgeving voor consumenten en schetst tegelijkertijd heldere kaders voor zowel bedrijven als incassobureaus. Met voorschriften die variëren van ethische benaderingen en strenge kwaliteitseisen tot aan verhoogde transparantie, staat deze wet voor een verbetering van de incassowerkzaamheden.

De wet geldt wanneer een incassodienstverlener

•   buitengerechtelijke (buiten de rechter om) incassowerkzaamheden uitvoert

•    én schulden int namens derden bij (natuurlijke) personen die wonen in Nederland

•    of na dat een vordering aan een incassodienstverlener is doorverkocht

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen(NVI) voldoet onze organisatie reeds aan hoge kwaliteitsnormen. Wij omarmen deze ontwikkeling dan ook vol vertrouwen.

We besteden intern ook zeker aandacht aan de invoering van deze nieuwe wetgevingen wat dit betekent voor ons als organisatie. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als: registratieplicht, kwaliteitseisen, vakbekwaamheid, beperking incassokosten, toezicht en handhaving.

Graag geven wij  een update omtrent onderstaande onderwerpen.

·        Registratieplicht: Elke reeds bestaande  ncasso organisatie heeft 1 jaar de tijd om zich te  registreren. Vesting Finance zal de aanvraag voor registratie per 2 april indienen bij de screeningsautoriteit Justis.

·        Incassoregister: Na goedkeuring zal onze organisatie worden opgenomen in het Incassoregister.

·        Incassokeurmerk: Ons NVI certificaat is op 28 februari 2024 wederom verlengd voor twee jaar. Daarmee voldoen we aan de hoge eisen die het Incasso Keurmerkstelt. De NVI Keurmerk Criteria en gedragscode zijn aangepast aan de eisen die de WKI stelt.

Björn Faber, Director Collections: "Met trots kan ik bevestigen dat we goed voorbereid de invoering van de WKI/BKI per 1 april 2024tegemoet gaan. Mijn dank gaat uit naar ons hele team, dat gezamenlijk veel tijden inspanning heeft geleverd om ervoor te zorgen dat we aan alle vereisten voldoen. Hier streven we naar: samen werken aan een financieel gezonde en vitale samenleving!"