Post-icon Created with Sketch. dropdown Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Sluiten-icon Created with Sketch. primairy servicing Created with Sketch. Link-icon Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Page 1 Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. Video icon Facebook Created with Sketch.

U heeft een klacht, wat nu?

Wij willen onze dienstverlening aan u blijven verbeteren. Klachten hebben onze aandacht en die handelen we zorgvuldig af. Vindt u dat wij een fout hebben gemaakt of dat wij u niet goed hebben geholpen? Laat het ons customer service team weten. Zij gaan de klacht voor u onderzoeken en oplossen. Zo bent u geholpen en kunnen wij ervan leren.


Hoe verloopt de klachtenprocedure?

U kunt uw klacht indienen via ons onderstaande klachtenformulier, onder vermelding van het dossiernummer. 
Nadat wij uw klacht ontvangen, bellen wij u zo spoedig mogelijk op om uw klacht te bespreken.

Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? 

U kunt dit laten weten via ons onderstaande klachtenformulier, onder vermelding van uw dossiernummer.
U krijgt dan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Binnen 4 weken ontvangt u een eerlijk en transparant antwoord op uw klacht. Lukt het ons toch niet om u binnen deze 4 weken een antwoord te geven? Dan laten wij dit uiteraard aan u weten.

U bent het niet eens met ons definitieve standpunt, wat nu? 

Als u het niet eens bent met ons antwoord en/of definitieve standpunt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (hierna: ”KIGID”) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: Kifid).

KIGID

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen (hierna: ”NVI”). De NVI heeft keurmerkcriteria waar Vesting Finance en de andere leden zich aan moeten houden. Het KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de NVI-leden afhandelt. Hiermee zorgt het KIGID dat de leden zich houden aan de keurmerkcriteria. U kunt uw klacht voorleggen aan KIGID indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een klacht over Vesting Finance omdat u vindt dat Vesting Finance zich niet aan de Incasso Keurmerkcriteria heeft gehouden
  • U voldoet aan de eisen die KIGID stelt
  • U heeft de volledige interne klachtprocedure bij Vesting Finance doorlopen en bent het niet eens met het definitieve antwoord dat u van ons heeft ontvangen
  • Let op: het KIGID kan geen uitspraak doen over de kwaliteit of levering van het product dat u heeft gekocht, of de juistheid van de vordering

Voor meer informatie over KIGID verwijzen wij u naar www.kigid.nl.

Kifid

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid. Kifid is een onafhankelijk instituut dat klachten tussen financiële dienstverleners en hun klanten behandelt. U kunt uw klacht binnen een jaar nadat u de klacht aan ons heeft voorgelegd of binnen drie maanden na dagtekening van ons antwoord (de langste van deze twee termijnen geldt) voorleggen aan Kifid indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent consument
  • U heeft een klacht over een financiële dienst of product van Vesting Finance
  • U heeft de volledige interne klachtprocedure bij Vesting Finance doorlopen en bent het niet eens met het definitieve antwoord dat u van ons heeft ontvangen
  • U voldoet aan de eisen die Kifid stelt

Voor meer informatie over Kifid verwijzen wij u naar www.kifid.nl.
Per 1 oktober 2021 behandelt Kifid ook klachten omtrent BKR-registraties.

Klachtenformulier

Formulier klacht melden

De omschrijving van het verzoek.

Het dossiernummer kunt u vinden in de brief of e-mail die u van ons ontvangen hebt.

Dank u voor uw bericht. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u weten wat onze diensten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers

Stuur uw e-mail naar sales@vestingfinance.nl